پکمون گو

مجوز رفع فیلتر پوکمون گو را نهادهای امنیتی باید صادر کنند

زیتون– بنیاد ملی بازی‌های کامپیوتری ایران بازی «پوکمون گو» را مجاز دانسته و آن را فاقد محتوایی خوانده که باعث ممنوعیت آن شود، اما گفته است «در نهایت این نهادهای امنیتی هستند که باید مجوز نهایی این بازی را صادر