پناهجویان سوری

کلیه از هزار تا ۱۰ هزار دلار؛ قرنیه ۷۵۰۰دلار

زیتون– در چهار سال اخیر هجده هزار سوری اعضای بدن خود را برای عمل پیوند فروخته‌اند. حسین نوفال رییس گروه پزشک قانونی دانشگاه دمشق و رییس‌کل اداره پزشک قانونی به جمع‌آوری شواهد و مدارک این تجارت پرداخته است و معتقد

آکسفام: کشورهای ثروتمند تنها ۱.۴ درصد از پناهجویان سوری را پذیرفته اند

زیتون- موسسه آکسفام در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است کشورهای ثروتمند تنها ۱.۴ درصد از میلیون ها آواره جنگی سوریه ای را پذیرفته اند. سی ان ان ترک در گزارش تازه ای که موسسه آکسفام، در لندن منتشر کرده