پلیس قضایی

تشکیل مجدد پلیس قضاییه پس از بیست سال

زیتون- قوه قضائیه اعلام کرد که قصد دارد تشکیلات «پلیس قضایی» را، که سال ۱۳۶۹ منحل شد، احیا کند. قرار است این نهاد مستقل از پلیس و زیر نظر رییس این قوه فعالیت کند.  لایحه‎ پلیس قضایی بر اساس ماده