پلیس فضای مجازی

بازداشت تعدادی از عکاسان شهر شیراز

زیتون– علی صالحی٬ دادستان عمومی و انقلاب شیراز٬ خبر از بازداشت تعدادی عکاس در این شهر داد. صالحی به ایرنا گفت: «برخی عکاسان شیرازی به دلیل انتشار