پزشی قانونی

مرگ روزانه ۵۵ نفر در تصادف های شهریورماه

زیتون- سازمان پزشکی قانونی خبر داد که روزانه ۵۵.۴ تن در تصادفات شهریور ماه امسال درگذشته‌اند. براساس این گزارش در ۱۰سال اخیر ۲۲ هزار نفر در ماه شهریور در حوادث رانندگی کشور کشته شده‌اند. در گزارش سازمان پزشکی قانونی که