بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

مردم این عذرخواهی را قبول نمی‌کنند

پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی

فکر می کنم مردم هم حتما به دنبال افشای باقی مسائل هستند٬ به خصوص خانواده های آسیب دیده… خانواده های شهدای کهریزک… باقی افراد آسیب دیده زندانی در کهریزک … پزشکی که در کهریزک مشغول به کار بوده و کشته ادامه…