بایگانی

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

با تصویب مجلس

ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک می پیوندد

زیتون– نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون مبنی بر الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک خبر داد. محمد کاظمی به ایسنا گفت که در جلسه روز یکشنبه کمیسیون قضایی ادامه…