پردیس باغ ملی

???? اعتراض دانشجویان، سکوت وزیر

زیتون- تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه هنر(پردیس باغ ملی) در اعتراض به دست اندازی شهرداری منطقه ۱۲ تهران به حریم این واحد دانشگاهی ظهر امروز برگزار