پایگاه نظامی

همسایه شمالی بعد از هفتاد سال برگشت

زیتون-آرش بهمنی: وزارت دفاع روسیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تایید کردند که برخی بمب افکن‌های روسیه در پایگاه هوایی نوژه در همدان