پاناما

قربانیان تازه افشای اسناد پاناما

زیتون- نخست وزیر ایسلند اولین مقام اروپایی بود که در پی افشای اسناد پاناما ناچار شد از مقام خود استعفا بدهد. اما امروز دیوید کامروز نخست وزیر بریتانیا و دفتر اتحادیه فوتبال اروپا نیز به دلیل افشای این اسناد ناچار

نام احمدی‌نژاد در لیست متهمان فسادهای مالی

زیتون- آرش بهمنی: ۱۱ میلیون سند درباره افرادی از ۲۰۲ کشور جهان شامل لیستی از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نزدیکان آن‌ها تا ستاره‌های ورزش فوتبال و قاچاق‌چیان انسان و مواد مخدر؛ متهم به تلاش برای فرار از مالیات، پول‌شویی، تجارت‌های

اسناد پاناما: اسرار پول های کثیف

توضیح :  این متن ترجمه و گزارشی از  متن منتشره در  روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ است که به سفارش  سایت «زیتون» تهیه شده است.  روزنامه آلمانی زود دویچه تسایتونگ اطلاعات جدیدی را در مورد یکی از گسترده ترین فسادهای مالی