بایگانی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

فارس رای هیات را اعلام کرد

علی مطهری: در مورد خالقی به هیات حل اختلاف امیدی ندارم

زیتون-  علی مطهری که امروز در جمع دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان سخنرانی می کرد، به موضوع مینو خالقی پرداخت و گفت که به هیات حل اختلاف امیدی ندارد. منتخب مردم تهران برای مجلس دهم در ابتدا به ذکر پیشینه ای ادامه…