هک شبکه های اجتماعی

شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر ایرانی لو رفت

زیتون-  در پی حمله هکر ها به سرور شبکه اجتماعی تلگرام، شماره تلفن ۱۵ میلیون کاربر ایرانی این شبکه لو رفت. بر اثر این حمله که به گفته رویترز امسال رخ داده و تاکنون گزارش داده نشده، تلفن های تماس