هواپیمایی نفت

ایران اولین هواپیما را از بوئینگ آمریکا تحویل گرفت

زیتون- هواپیمایی نفت ایران، وابسته به وزارت نفت، اعلام کرد نخستین هواپیما را از شرکت بوئینگ آمریکا تحویل گرفت. سایت وزارت نفت، شانا، ضمن تایید این خبر توضیح داده بود که این هواپیما مدل ۷۳۷ است. مدیرعامل هواپیمایی نفت اما چند