همجنسگرایی

بازداشت سه نفر به اتهام قتل جوان همجنس‌گرا

زیتون– در پی قتل علیرضا  فاضلی‌‌منفرد، ۲۰ ساله، ساکن شهر اهواز، که روز ۱۴ اردیبهشت به قتل رسیده٬ سه نفر بازداشت شد. سازمان شش‌‌ رنگ که اخبار مربوط به همجنسگراها و تراجنسیتی های ایران را پوشش می‌دهد، گزارش داده است