بایگانی

۰۷ آبان ۱۳۹۸

احضار فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران برای جلوگیری از برگزاری روز کوروش

زیتون– در آستانه هفتم آبان، روز کورش، گزارش ها حاکی از تلاش نیروی انتظامی برای جلوگیری از برگزاری هرگونه مراسم و حضور مردم در پاسارگاد است. برخی تصاویر و خبرهایی که دوشنبه ۶ آبان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، ادامه…