هفتمین

مراسم «هفت سال با جنبش سبز» در کلن آلمان برگزار می شود

زیتون– هم‌زمان با هشتمین سال برآمدن جنبش اعتراضی  به نتایج انتخابات ۸۸،  مراسمی با عنوان «هفت سال با جنبش سبز»، در آلمان برگزار خواهد شد. برنامه مزبور به همت جمعی از فعالان سیاسی حامی جنبش سبز در روز شنبه ۲۹