هاشم خواستار

هاشم خواستار آزاد شد

زیتون– هاشم خواستار٬ معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان٬ آزاد شد. او ساعتی پیش بدون هیچ توضیحی از بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا در

بازداشت همسر و فرزندان هاشم خواستار

زیتون-همسر و دو پسر هاشم خواستار٬ معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان٬ بازداشت شدند. هاشم خواستار سوم آبان‌ماه امسال بازداشت و در بیمارستان اعصاب و

تشریح آخرین وضعیت هاشم خواستار

زیتون– صدیقه مالکی٬ همسر هاشم خواستار٬ خبر از آن داد که ماموران امنیتی از ملاقات خانواده هاشم خواستار با این معلم٬ جلوگیری کردند. هاشم خواستار٬