نیروی دریای سپاه پاسداران

باز هم تلاش سپاه برای فریبِ مردم

زیتون– یک روز پس از اعلام خبر رویارویی نیروی دریایی سپاه پاسداران و ارتش آمریکا در دریای عمان٬ حال خبرهای بیشتری از آن اتفاق منتشر شده است. بنا به گزارش‌های متعددی معلوم شده که درگیری پیش آمده مربوط به ۹