بایگانی

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

آموزه‌هایی از مریم میرزاخانی برای توسعه انسانی

نیره توحیدی

مرگ زودرس وغیر منتظره پروفسور مریم میرزاخانی اغلب ایرانیان را در داخل وخارج کشور با اندوه وحیرت روبرو کرد، غمی سنگین که همراه است با احساس افتخار وغرور ملی. چرا که مریم با زندگی کوتاه اما پر بارش ستاره‌ای شده ادامه…

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

مطالعات زنان در دانشگاه‌های ایران نمایشگر پارادوکس جمهوری اسلامی

نیره توحیدی

http://audio.rferl.org/FRD/2016/08/09/594ae528-7c1b-4372-86d1-9d962bf34f15.mp3