بایگانی

۱۹ مهر ۱۳۹۵

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

آموزش ۷۰ هزار تبعه خارجی طی ۳ سال گذشته

زیتون- رییس سازمان نهضت سواد آموزی خبر داد که در طول ۳ سال گذشته با مشارکت کمیسیاریای عالی پناهندگان ملل متحد در تهران، نزدیک به ۷۰ هزار نفر از اتباع خارجی آموزش دیده‌اند و این روند همچنان نیز ادامه دارد. ادامه…

۰۷ خرداد ۱۳۹۵

برخورد قضایی با والدین ۷۰۰ دانش آموز که مانع تحصیل فرزندانشان شدند

زیتون– علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی، در خصوص برخورد قضایی با خانواده‌هایی که مانع از تحصیل فرزندشان می‌شوند توضیح داد که این رویه قضایی بخشی از قانون حمایت از حقوق کودک است که در سال ۸۱ به تصویب مجلس ادامه…

۰۹ فروردین ۱۳۹۵

وجود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار «بیسواد مطلق» در کشور

زیتون- علی باقرزاده رییس سازمان نهضت سواد آموزی و معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ۵۲۰ هزار نفر تحت پوشش برنامه‌های سواد آموزی در سال ۹۴ قرار گرفتند که بین این‌ها حدود ۳۰۰ هزار نفر از بین افراد ادامه…