نماز جمعه تهران

حمله به شهروندان بهایی در خطبه های نمازجمعه

زیتون– محمد امامی کاشانی٬ امام جمعه موقت تهران در خطبه‌ دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به فعالیت دین بهائیت در ایران و سایر کشورهای اسلامی، مدعی شد:« استکبار و استعمار فرقه ‌آلوده و کثیف بهائیت را وارد دنیا