بایگانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۷

واکنش ایران به گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر

«تخلفات رفتاری» دارد

زیتون ـ فریده ریحانی: محمدجواد لاریجانی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران با صدور بیانیه‎ای، گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را تخلف خواند و مطالب آن را ادعاهای بی‌اساس دانست. در حالی که گزارشگران ادامه…

۱۳ مهر ۱۳۹۵

دبیر کل سازمان ملل ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد

زیتون- بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. این گزارش حدود یک ماه پیش، ششم سپتامبر و در ۱۹ صفحه تهیه شد، اما به ادامه…

۰۵ تیر ۱۳۹۵

گزارش کانون مدافعان از وضعیت حقوق بشر در ماه خرداد:

شلاق پاسخ مطالبات کارگری نیست

زیتون– کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماهانه ای که در مورد خرداد ماه منتشر کرد، به مطالبات صنفی و اجرای مجازات شلاق در مورد کارگران در ماهی که گذشت پرداخت. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود با ابراز ادامه…

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

احمد شهید: اکنون زمان تعامل دوباره با تهران است

زیتون- احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفت  «همانگونه که این کشور به دنبال بهبود روابط با جهان خارج است، اکنون برای کانادا و دیگر کشورها زمان مناسبی برای تعامل دوباره با تهران است.» احمد ادامه…