نفت کش سانچی

تماس های مشکوک با خانواده خدمه سانچی

زیتون– خانواده برخی از خدمه‌های کشتی سانچی٬ که معتقد هستند فرزندانشان از یک منطقه نظامی در شرق آسیا با آن‌ها تماس گرفته‌اند٬ امروز مقابل سفارت

سانچی در حال غرق شدن

زیتون– محمد راستاد٬ رییس سازمان بنادر و دریانوردی٬ خبر داد که سانچی از حالت شناور بودن خود خارج شده و در حال غرق شدن است. او