نفت و گاز

سفر مدیر ارشد شرکت آمریکایی جنرال الکتریک به ایران

زیتون- در ادامه زنجیره سفر مدیران و تجار خارجی به ایران در پی لغو تحریم‌ها، سخنگوی شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک اعلام کرد که مدیر عامل این کمپانی آمریکایی برای ارزیابی فرصت‌‌های تجاری به ایران سفر داشته است. روز سه‌شنبه،