نجیبه صالح زاده

???? نجیبه صالح زاده، فعال کارگری تفهیم اتهام شد

زیتون- نجیبه صالح‌زاده، همسر محمود صالحی، فعال کارگری به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی درشعبه دوم دادیاری دادگستری تفهیم اتهام شده است. به گزارش «زیتون» نجیبه صالح زاده، که خود نیز از فعالان مدنی سقز است روز