ناوگان هوایی، حالا خورشید، نقص فنی

خلبان افشاگر بازداشت شد

زیتون– امین امیرصادقی، خلبانی که پیشتر در برنامه حالا خورشید درباره عدم ایمنی پروازهای داخلی صحبت کرده بود، بازداشت شد. او با انتشار ویدیویی در اینستاگرام،

افشای دروغ هواپیمایی ملی در «رسانه ملی»

زیتون- پریا منظرزاده: حضور یک خلبان ایرانی در برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» و پرده‌برداشتن از پرواز هواپیماهای دارای نقص فنی، نخستین نشانه از بحرانی است که