بایگانی

۰۲ مرداد ۱۳۹۵

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تهدید کرد

نامه ی جامعه مدرسین به حسن روحانی را رسانه ای می کنیم

زیتون– دو ماه پس از تکذیب محتوای نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قلم به حسن روحانی، یکی از اعضای این جامعه مجددا رییس جمهوری را تهدید به افشای آن کرد. حسن ممدوحی٬ عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که ادامه…