میتینگ آب بازی در کرج

مقابله پلیس با آب بازی در کرج و دستگیری عامل فراخوان

زیتون– خبرگزاری بسیج نیوز امروز نوشت:« میتینگ هنجارشکنانه آب بازی مختلط در کرج» با مداخله ماموران پلیس به هم خورده است. همچنین به گفته این وب سایت یک نفر به اتهام فراخوان دادن برای این آب بازی دستگیر شد. قرار این