موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

سرپرست دفتر آیت الله خمینی فایل صوتی آیت الله منتظری را «ناقص و تحریف شده» خواند

زیتون- محمدعلی انصاری یکی از اعضای دفتر آیت‌الله خمینی فایل صوتی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های تابستان سال ۶۷ که منتشر شد را «مشحون از اغلاط و تحریفات» و «به دور از انصاف» دانست. او در مصاحبه با سایت