موسسات مالی و اعتباری

بانک‌ها و موسسه‌های مالی نیروهای مسلح٬ در بانک تحریم شده سپه ادغام شدند

زیتون– بنابر اطلاعیه بانک مرکزی ایران که امروز (شنبه) منتشر شده است بانک‌های قوامین، انصار، مهراقتصاد، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب بانک سپه فعالیت خواهند کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی دلیل این ادغام را «اصلاح نظام بانکی کشور