بایگانی

۰۲ مهر ۱۳۹۵

مرتضوی می‌خواهد پرونده را ببندد

مهناز پراکند، وکیل

به نظر من البته که عذر خواهی مرتضوی نتونسته افکار عمومی را راضی کند. هر چند نفس عذر خواهی و جنایت خواندن اتفاقات کهریزک و مخصوصا شهید خواندن کشته شدگان قابل تامل است و تحلیل من این است که خواسته ادامه…