مهرداد سپهری

شکنجه در انظار عموم

زیتون– یک روز پس از انتشار ویدئوی شکنجه منجر به مرگ یک مرد در مشهد٬ مقامات قضایی و امنیتی این شهر وعده پیگیری دادند. شب گذشته ‌بی‌بی‌سی فارسی ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد یک مامور نیروی انتظامی در