بایگانی

۲۲ تیر ۱۳۹۶

سعادت و سیاست| گفت‌وگوی مهدی جامی با مهدی خلجی

۱۲ فروردین ۱۳۹۵

انسان‌ها در عصر ظلمت

اشاره: ترجمه کتاب «انسان‌ها در عصر ظلمت»  نوشته هانا آرنت توسط توانا منتشر شد.  متن پیشرو، معرفی کوتاهی است که مهدی خلجی مترجم کتاب در صفحه ی فیس بوک کتاب خود آورده است: اگر دوست دارید دیدگاهِ مهم‌ترین فیلسوفِ زن قرن ادامه…