بایگانی

۲۷ بهمن ۱۳۹۴

آقا مهدی ها (نماهنگی به دلتنگی سالروز شهادت مهدی باکری)

  مرا درکت از مرگ مبهوت کرد در این خاک دلبستگی می کُشد در این عمر کوتاه یک مرد را فرامین وابستگی می کُشد دعا کن که این آفت اسکناس به یک عده آسان بگیرد کمی دعا کن برادر، در ادامه…