مهاجران بلوچ

خودداری پلیس از جستجوی کودکان گم شده بلوچ

زیتون– هفته گذشته پلیس محل سکونت ده‌ها خانواده پاکستانی در اطراف تهران را که از سال‌ها پیش بدون مجوز در ایران ساکن هستند تخریب و خانواده‌های بلوچ را به یکی از کمپ‌های «اتباع بی‌گانه» انتقال داد. انجمن خیریه «جمعیت امام علی»