منیر شاهرودی فرمانفرمائیان

منیر فرمانفرماییان، هنرمند نقاش درگذشت

زیتون– منیر شاهرودی فرمانفرمائیان، هنرمند نقاش شامگاه روز شنبه ۳۱ فروردین (۲۰ آوریل) در سن ۹۷ سالگی درگذشت. فرمانفرمائیان سال ۱۳۰۱ در شهر قزوین متولد شد. این هنرمند پس از انقلاب و در پی مصادره خانه و برخی آثارش راهی در