منوچهره ستوده

ایران شناس فقید از زبان چهره های فرهنگی

زیتون- آیین بزرگداشت دکتر منوچهر ستوده، ایران شناس برجسته، در کانون زبان فارسی برگزار شد در این مراسم که به همت فصلنامه بخارا برپا شده بود چهره های شاخص فرهنگی و علمی سخن گفتند یا خاطراتی از زنده یاد ستوده را

دکتر منوچهر ستوده بستری شد

زیتون- به دنبال دیداری که مصطفی محقق داماد از منوچهر ستوده داشتند، پی به وضعیت نامساعد ایشان بردند و بلافاصله اقداماتی را برای انتقال ایشان به بیمارستان انجام دادند. مجله بخارا خبر داد که معاون وزارت بهداشت، دکتر ملک زاده و معاون