بایگانی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

مصرف دخانیات در اماکن عمومی ایران ممنوع شد

زیتون- دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات خبرداد که ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن عمومی ایران از اول مهرماه امسال به طور کامل اجرایی خواهد شد.  محمدرضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات امروز به ایرنا گفت که وزارت ادامه…