بایگانی

۱۹ اسفند ۱۳۹۴

كساني هستند كه با اسم هاي مطرح مشكل دارند

محمد رضاشجریان: تاوان پافشاری روی اصولم را داده ام

زیتون- محمدرضا شجریان در گفتگو با مهرنامه تاکید کرد« همراهی با مردم همیشه هزینه داشته است ولی من در بسیاری از موارد با علم به اینکه این ماجرا می تواند برایم مشکلاتی به وجود بیاورد انجامش داده ام. من کاری را از روی ادامه…