معاون اجتماعی شهرداری

صالحی‌امیری از معاونت شهرداری استعفا داد

زیتون– شهرداری تهران استعفای صالحی امیری از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران را پذیرفت. رضا صالحی‌امیری قائم‌مقام و معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران٬ همزمان رییس کمیته ملی المپیک نیز بود. او همچنین عضو هیئت مدیره سازمان زیباسازی شهرداری تهران٬‌رییس هیئت