بایگانی

۱۰ بهمن ۱۳۹۹

طرح حذف غربالگری همچنان در دستور کار مجلس است

تسلط سیاست بر بدن زنان

زیتون ـ مهسا محمدی: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی یکی دیگر از نقاط تلاقی و تضاد ایدئولوژی با حوزه‌های بهداشتی و زیستی در ایران است. شاید شاخص‌ترین نمونه اخیر این تضاد را بتوان در دستور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت ادامه…

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

روایت وندی شرمن از مذاکرات محرمانه در مسقط و توافق هسته ای در دولت دهم

زیتون–  خبرگزاری ایسنا در گزارش از سخنان  یک ماه پیش وندی شرمن در اندیشکده «بیکر» ، به روایت‌ متفاوتی از مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخته است. این سخنان به تازگی توسط اندیشکده «بیکر» منتشر شده اند. معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا از ادامه…