مرکز پزشکی سینا اطهر

انفجار «سینا اطهر»، دستگیری چهار نفر

زیتون– حمیدرضا گودرزی، معاون انتظامی امنیتی استانداری تهران٬ خبر از آن داد که چهار نفر با حکم دادستانی در ارتباط با حادثه کلینیک سینا اطهر دستگیر شده‌اند. به گفته معاون انتظامی امنیتی استانداری تهران٬ رییس این ساختمان پزشکی نیز از