مراکز همسریابی

وزارت ورزش و جوانان برای مراکز همسریابی آیین نامه تدوین می‌کند

زیتون– محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت با توجه به نیاز جامعه به «مراکز همسریابی»، براساس عملکرد این مرکز آیین نامه‌ای تهیه خواهد شد که در آن «آسیب‌شناسی این مرکز و عملکرد آن در نظر