زیتون– محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، گفت با توجه به نیاز جامعه به «مراکز همسریابی»، براساس عملکرد این مرکز آیین نامه‌ای تهیه خواهد شد که در آن «آسیب‌شناسی این مرکز و عملکرد آن در نظر گرفته می‌شود و بر اساس آن یک آیین نامه صدور مجوز برای مراکز همسان گزینی و همسان یابی تا سال آینده تدوین می‌شود.»
رستمی ضمن «مطلوب» خواندن عملکرد تنها مرکز همسریابی که با مجوز این وزارت‌خانه مشغول به کار است، گفت: «با توجه به شرایطی که جامعه با آن روبروست و تقاضایی که میان جوانان وجود دارد، بودن این مراکز ضروری است، حتی خانواده‌ها نیز برای معرفی گزینه‌های مناسب ازدواج با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، خانوادگی، روان‌شناختی و… به این گونه مراکز نیاز دارند، چرا که این مراکز می‌توانند؛ در مسائل ذکر شده تسهیل گر باشند.»
به گفته رستمی در حال حاضر «پایش ماندگاری ازدواج‌هایی که از طریق این مرکز شکل گرفته در حال انجام است که احتمالا تا پایان سال اعلام می‌شود. نتایج این پایش در نحوی نگارش آیین نامه این مراکز نقش خواهد داشت.»

بازگشت به صفحه اول