مراکز درمان اعتیاد کشور

اعتراض درمان‌گران اعتیاد به واگذاری نظارت به بسیج

زیتون- صدها نفر از درمان‌گران اعتیاد سراسر کشور به دلیل واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی، امروز مقابل مجلس تجمع کردند.  ایلنا نوشت که تجمع‌کنندگان در نامه‌ای خطاب به محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت و هیات رییسه