محمد جواد ظریف

استعفای ظریف یا بلوفِ سیاه؟

۱.اگر محمدجواد ظریف به هر دلیلی به وزارت امورخارجه برگردد، آن‌گاه: حضور سرزده بشار اسد در ایران؛ انتشار چند عکس معنادار از دیدار اسد با

? ظریف چرا استعفا کرد؟

یکی از مقامات سابق وزارت امورخارجه در این رابطه به زیتون گفت «به‌نظر می‌رسد ظریف از سفر بشار اسد به ایران اطلاعی نداشته اما دل‌خوری اصلی او از حسن روحانی است که علی‌رغم اطلاع از این سفر، او را در جریان قرار نداده و ظاهرا علت اصلی استعفای او همین است».

بیایید‌‌‌ از جهان وهابیت خلاص شویم

این روزها شرکت‌های روابط عمومی و تبلیغاتی غرب که ابایی از د‌ریافت د‌لارهای نفتی ند‌ارند‌، فرصت بی‌سابقه‌ای برای رسید‌ن به د‌رآمد‌های هنگفت یافته‌اند‌. جد‌ید‌ترین پروژه