بایگانی

۱۲ اسفند ۱۳۹۴

تکذیب فضا سازی ها علیه منتخب مردم تهران

بازهم اشتباه عبدالرضا داوری

زیتون– عبدالرضا داروی، مشاور وزیر و رییس مرکز مطالعات و آموزش وزرات کشور در دولت دهم، ماجرایی را آغاز کرد که هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. او دو روز بعد از انتخابات مجلس دهم ضمن انتشار ادامه…