محمدحسین حجازی

مرگ پر ابهام جانشین فرمانده سپاه قدس

زیتون– خبر مرگ پر ابهام حسین حجازی٬ معاون و جانشین فرمانده نیروی سپاه قدس٬ همراه با شایعات فراوانی اعلام شد. در بیانیه‌های مختلفی که به