محمدابراهیم نکونام

مشاور دادستان کل کشور: اعدام‌های دهه ۶۰ از معجزات ولی فقیه بود

زیتون- محمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل کشور، گفت اعدام‌ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ از «معجزات ولی‌فقیه و ملحم از غیب» بود.  نکونام به میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، گفت همه اعدام‌شدگان سال ۶۷ «محاکمه» شده بودند،