محشم پور

مصطفی تاجزاده: ما زندان ها را فتح کرده ایم

زیتون– مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، در نامه ای به همسرش نوشت:« خوردن «میوه ممنوعه» نقد جمهوری اسلامی و هبوط به اوین مرا «آزاد» کرد» مصطفی تاجزاده  با اشاره به «تاکید رهبران تحول خواه